Przychodnia

Nasza przychodnia posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Do świadczeń POZ należą działania związane w szczególności z:

  • – badaniami i poradami lekarskimi,
  • – diagnostyką i leczeniem,
  • – kierowaniem na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe i szpitalne,
  • – opieką zdrowotną nad dzieckiem i młodzieżą,
  • – szczepieniami ochronnymi określonymi w kalendarzu szczepień,
  • – opieką nad niepełnosprawnymi,
  • – promocją zdrowia i profilaktyką chorób.

Świadczenia POZ udzielane są pacjentom, którzy wybrali lekarza POZ, pielęgniarkę i położną POZ. Takiego wyboru dokonuje się poprzez złożenie w placówce ochrony zdrowia deklaracji wyboru. Można to zrobić nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent musi wnieść opłatę w wysokości 80 złotych.

Usługi medyczne POZ są wykonywane w godzinach podstawowej działalności świadczeniodawców POZ, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy. Pacjent ma także zapewnione wizyty domowe.

Rozszerzony zakres działalności obejmuje prywatne gabinety specjalistyczne:

– poradnia hematologiczna

– poradnia neurologiczna

– poradnia ortopedyczna

– poradnia psychiatryczna

– poradnia nefrologiczna

– poradnia gastroenterologiczna

Skierowania do Poradni Specjalistycznych i Szpitali wystawiane przez naszych lekarzy, są uznawane we wszystkich Zakładach Opieki Zdrowotnej, posiadające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jeżeli jesteście zainteresowani Państwo zapisaniem się do naszej przychodni, zapraszamy bezpośrednio do nas, gdzie na miejscu komputerowo wypełnimy deklarację wyboru lekarza. Istnieje także możliwość osobistego wypełnienia deklaracji w domu.